doctoor

Mám rád vedu a varenie. Vedu vo varení a varenie vo vede. Poďla mňa tieto dve veci spolu veľmi úzko súvisia. No a ja chcem vedieť a variť!